Dr. Nadrai Norbert József

A Nadrai család több generáció óta Kaposváron él, dédapám volt a családból az első, aki a Városházán dolgozott, majd még két felmenőm. A 4. generációt képviseltem családunkból a közszolgálatban, a Városházán, 16 éven keresztül igazgatóként.

A Kisfaludy és a Munkácsy padjaiban folytatott tanulmányaim után, a Janus Pannonius Tudományegyetemen szereztem diplomát az állam- és jogtudományi karon, majd letettem az egységes jogi szakvizsgát. Két évtizede veszek részt a köztisztviselők képzésében. Több éve végzek kutató munkát a Kúria tudásmegosztási programjában.

Képviselővé választásommal kértem a Köztársasági elnök urat, hogy bírói hivatalomból mentsen fel. Nevünk ott van a Kossuth téri réztáblán és puskaműves mester nagyapám a régi családok emlékezetében, és tisztelőinek szívében.